MİSYON VE VİZYON

Galeri

Din, dil, ırk ayırt etmeksizin tüm insanlara faydalı olmak. Ülkemizi, devletimizi ve milletimizi
Dünya’ya tanıtmak, milli menfaatlerimizin milletlerarası alanlarda kabul edilmesi için çalışmak.

Vizyonumuz

Çalışkan, iyi ahlak sahibi, istidatlı gençleri devletin müsaadesi ile faaliyette bulunan her derecede kültürel kurumlara girmeye hazırlama, burs verme, Üniversiteye girmeyi başaranlar için yurtlar açmak, yiyecek, giyecek, ve yatacak yer temin etmek, mesleki ve kültürel kurslar, dershaneler, kütüphaneler ve özel eğitim salonları açmak, özel okullar, halk dershane, özel hastane, dispanserler, nekahathaneler, kimsesizleri, düşkünleri, yaşlıları ve küçükleri barındırma ve yetiştirme yurtları , kreşler, şefkat yuvaları ve bunlara benzer hayır ve kültür müesseseleri kurmaktır.


Çeşitli nedenlerle yurt içinde ve yurt dışında ikamet etmekte ve yaşamakta olan Türkmenlerin sorunlarına çare aramak ve her türlü yardımda bulunmak.

Misyonumuz

*

Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere burs vermek ve yurtlar açmak.

*

Mesleki ve kültürel kurslar, kütüphaneler açmak.

*

Özel hastaneler, dispanserler, kreşler, özel okullar ve dershaneler açmak.

*

Kimsesizleri, yardıma muhtaç kişileri barındırma ve yetiştirme yurtları, şefkat yuvaları ve bunlara benzer hayır müesseseleri kurmak.