Resmi Gazete

23 Mart 1998

Sayı : 23295

Vakıflar Genel Müdürlüğünden :
*****************************
Vakfın Adı : Dünya Türkmenleri Eğitim Vakfı

Vakfedenler :
*************

 • 1. Mustafa Kemal MAHDUM
 • 2. Seracettin MAHDUM
 • 3. Muhammed Ömer MAHDUM
 • 4. Mehmet İbrahim MAHDUM
 • 5. Abdulhekim MAHDUM
 • 6. Halmehmet ŞENTÜRK
 • 7. Muhammet Haşim TÜRKÖZ
 • 8. Habibullah HAMDEM
 • 9. Melih Rüçan ARVASİ
 • 10. Mustafa Ruşen SELÇUK


Vakfın İkametgahı : İstanbul

Vakfın Kararını Veren Mahkemenin Adı ve Karar No. Su: İstanbul 7. Asliye Hukuk Hakimliğinin 16/12/1997 gün, e : 1997/361, K1997/552 sayılı kararı,

Vakfın Amacı : Çalışkan, iyi ahlak sahibi, istidatlı gençleri devletin müsaadesi ile faaliyette bulunan her derecede kültürel kurumlara girmeye hazırlama, burs verme, Üniversiteye girmeyi başaranlar için yurtlar açmak, yiyecek, giyecek, ve yatacak yer temin etmek, mesleki ve kültürel kurslar, dershaneler, kütüphaneler ve özel eğitim salonları açmak, özel okullar, halk dershane, özel hastane, dispanserler, nekahathaneler, kimsesizleri, düşkünleri, yaşlıları ve küçükleri barındırma ve yetiştirme yurtları , kreşler, şefkat yuvaları ve bunlara benzer hayır ve kültür müesseseleri kurmaktır.

Vakfın Organları :
****************

 • 1. Kurucular Heyeti
 • 2. Mütevelli Heyeti
 • 3. Murakabe Heyeti


Türk medeni kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. Maddesi gereğince ilan olunur.

7618/1-1

Haberler

E-posta Bülteni